ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหางานบริการ และสินค้า


  [Help]
dot
dot
สมาชิก รับส่วนลดค่าบริการพิเศษ ** สมัครฟรี **
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ตะกร้าเช็คอัตราค่าบริการ/สินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่งานบริการ/สินค้า
dot
SEM Service ค่าบริการใช้เครื่อง SEM/ชม.
EDS Service ค่าบริการใช้เครื่อง EDS
SemAfore Service ค่าบริการใช้เครื่อง SemAfore
Sputter Coater Service ค่าบริการใช้เครื่องฉาบเคลือบทอง
Data, ภาพ, ค่าบริการ บันทึกข้อมูลลงแผ่น
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซต์ผู้ผลิต SEM ( JEOL )
bulletเว็บไซต์ผู้ผลิต EDS (Oxford)
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์
bulletFacebook จุลทรรศน์อิเล็กฯ
bulletFacebook Do SEM
bulletOknation blog Do SEM
bulletTwitter Do SEM
bulletBlogspot Do SEM
bulletWordpress Do SEM
bulletBloggang Do SEM
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletสถานะการเช็คค่าบริการ,สั่งซื้อ


บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป 24 ชั่วโมง
ดูเซ็มกัน บริการ 24 ชั่วโมง รับชำระค่าบริการด้วยบัตร เครดิต และบัตรเดบิต
สนใจลงโฆษณา กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปกับ มาดูเซ็มกัน บริการ 24 ชั่วโมง
ลงโฆษณากล้อง SEM,FE-SEM,EDS,EDX,SPUTTER COATER


ปะการัง Coral

ปะการัง Coral 

ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล แต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอก ส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุก สร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นโครงรูปร่างต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตใน
ทะเลตื้นเขตร้อน

ปะการัง ที่นำมาศึกษาจะเป็นปะการังฟอกขาว ตายแล้ว และแช่อยู่ในน้ำจืดเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยเราจะ
ศึกษาทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS/EDX

ลักษณะปะการัง ที่นำมาศึกษา เราจะนำมาชิ้นที่ไม่ใหญ่มาก ตามภาพล่าง

  

เราจะมาศึกษาปะการัง (Coral ) ทางกายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM
ในโหมดHigh vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวด้านนอก
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวด้านนอก
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

 

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวใน ด้านตัดขวาง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวใน ด้านตัดขวาง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวใน ด้านตัดขวาง แนวยาว
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวใน ด้านตัดขวาง แนวยาว
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
ปะการัง (Coral ) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้ 
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

เราจะมาศึกษาปะการัง (Coral ) ทางกายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM
ในโหมด Low vacuum (ความเป็นสูญญากาศต่ำ) ภาพแบบ BEI COMPO ไม่ต้องฉาบเคลือบทอง

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวนอก 
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด Low vacuum (ความเป็นสูญญากาศต่ำ) ภาพแบบ BEI COMPO
ปะการัง (Coral ) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทอง
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นปะการัง (Coral ) ถ่ายบริเวณผิวนอก 
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  
กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด Low vacuum (ความเป็นสูญญากาศต่ำ) ภาพแบบ BEI COMPO
ปะการัง (Coral ) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทอง
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

วิเคราะห์ธาตุในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) 

วิเคราะห์ปะการัง (Coral )  Analysis ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX 
วิเคราะห์ปะการัง (Coral )  เชิงคุณภาพ Qualitative Analysis 

ตามภาพล่างที่กำลังขยาย 200 เท่าเราจะวิเคราะห์ด้านเชิงคุณภาพ ทั้งภาพที่แสดง
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะได้ผลเป็นกราฟเชิงคุณภาพเหมือนภาพล่างกราฟเชิงคุณภาพปะการัง (Coral ) 
ตามตำแน่งภาพวิเคราะห์ กำลังขยาย x200

เราจะได้ผลว่ามีองค์ประกอบธาตุหรือสาร C คาร์บอน,O ออกซิเจน, Ca แคลเซียม, Na 
โซเดียม ,Mg แมกนีเซียม, Sr สตรอนเชียม ,และ Cl ครอรีนอยู่บนพื้นที่ที่เราวิเคราะห์ตาม
ภาพด้านบน 
 

 

จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เราทราบแล้วว่ามีธาตุอะไรบ้าง แต่ยังไม่ทราบว่า 
มีปริมาณธาตุใดๆอยู่เท่าไร เราจะมาวิเคราะห์เชิงปริมาณกันต่อ

วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ Qualitative Analysis 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เราจะได้ค่าเป็น Element % หรือเรียกอีกชื่อ Wt% (weight %)
หรืออีกชื่อ Con% (concentration%) และ Atomic% 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก 


ตามภาพล่างจะวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ

Quantitative method: ZAF ( 4 iterations).
Analysed all elements and normalised results.


ตามผลด้านล่างเราจะวิเคราะห์ธาตุทั้งหมด ที่ตรวจพบเจอในบริเวณผิวด้านนอก  
ซึ่งเราจะได้องค์ประกอบธาตุหรือสาร 

C คาร์บอน 14.60 % ,O ออกซิเจน 51.99%,Ca แคลเซียม 31.89%, Na โซเดียม 0.27%,
Mg แมกนีเซียม 0.16% , Sr สตรอนเชียม 0.98% ,และ Cl ครอรีน 0.10% 

ตามภาพล่างจะวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ 

Quantitative method: ZAF ( 3 iterations).

Analysed elements combined with: O ( Valency: -2) 
Method : Stoichiometry Normalised results.

 Nos. of ions calculation based on  1 cations per formula.

(Condition เดียวกันกับด้านบนแต่เปลี่ยน Method )

จะได้ ค่าธาตุ อยู่ในรูปแบบคอมพาวด์ออกไซด์Compound % การอ่านผลยกตัวอย่าง 
จะได้ปริมาณ แคลเซียมออกไซด์ CaO 44.63% สตรอนเชียมออกไซด์ Sr 1.16%

 

วิเคราะห์ธาตุในโหมด Low vacuum (ความเป็นสูญญากาศต่ำ) ไม่ฉาบทอง

วิเคราะห์ปะการัง (Coral )  Analysis ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX 
วิเคราะห์ปะการัง (Coral )  เชิงคุณภาพ Qualitative Analysis 

ตามภาพล่างที่กำลังขยาย 35 เท่าเราจะวิเคราะห์ด้านเชิงคุณภาพ ทั้งภาพที่แสดง
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะได้ผลเป็นกราฟเชิงคุณภาพเหมือนภาพล่าง

กราฟเชิงคุณภาพปะการัง (Coral ) 
ตามตำแน่งภาพวิเคราะห์ กำลังขยาย x35

เราจะได้ผลว่ามีองค์ประกอบธาตุหรือสาร C คาร์บอน,O ออกซิเจน, Ca แคลเซียม, Na 
โซเดียม ,Mg แมกนีเซียม, Sr สตรอนเชียม ,และ Cl ครอรีน, Al อลูมิเนียม ,P ฟอสฟอร์รัส
อยู่บนพื้นที่ที่เราวิเคราะห์ตามภาพ x35 ด้านบน 

ตามภาพบนจะวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ

Quantitative method: ZAF ( 4 iterations).
Analysed all elements and normalised results.

ตามผลด้านล่างเราจะวิเคราะห์ธาตุทั้งหมด ที่ตรวจพบเจอในบริเวณผิวด้านนอก  
ซึ่งเราจะได้องค์ประกอบธาตุหรือสาร 

C คาร์บอน 12.00 % ,O ออกซิเจน 55.96%,Ca แคลเซียม 30.57%, Na โซเดียม 0.26%,
Mg แมกนีเซียม 0.15% , Sr สตรอนเชียม 0.95% ,และ Cl ครอรีน 0.10% 

 

ตามภาพล่างจะวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ 

Quantitative method: ZAF ( 3 iterations).

Analysed elements combined with: O ( Valency: -2) 
Method : Stoichiometry Normalised results.

 Nos. of ions calculation based on  1 cations per formula.

จะได้ ค่าธาตุ อยู่ในรูปแบบคอมพาวด์ออกไซด์Compound % การอ่านผลยกตัวอย่าง 
จะได้ปริมาณ แคลเซียมออกไซด์ CaO 32.41% สตรอนเชียมออกไซด์ Sr 0.46%

การวิเคราะห์ธาตุ % ธาตุส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยธาต Ca แคลเซียม C คาร์บอน ,O ออกซิเจน 
เป็นองค์ประกอบธาตุหลัก ธาตุอื่นๆจะมีปริมาณไม่มาก และการศึกษาทางกายภาพพบว่าปะการัง 
(Coral ) มีรูพรุนสม่ำเสมอ 

*********************************************************************

สุดท้ายขอขอบคุณ Do SEM ที่เปิดพื้นที่ให้ มากๆครับ ติดตามบทความต่อๆไปนะครับ

น้อมรับทุกคำชี้แนะครับ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com 
หรือมาพบปะพูดคุยได้ตามประสาได้ที่ BigC จ.สุรินทร์ (แอร์ฟรี 555 จริงๆนะครับ) หรือมา 
ติดตามเป็นเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ฝากคำถามได้ ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://www.facebook.com/JeolOxfordInstruments?ref=hl  

********************************************************************* 
ปะการัง,Coral 

********************************************************************* 
 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

บทความน่าสนใจอื่นๆ มากกว่า 100 บทความ คลิกลิงค์ข้างล่างค่ะ

 ##############################################################################
ภาพถ่ายสวยๆ ภาพแปลกๆ บทความดีๆ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง SEM,EDS

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยายสูง 3.5 nm. พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ article
Do SEM พร้อมให้บริการ SEM, EDS, EDX (EDAX), SemAfore, Sputter Coater article
วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน article
Quant mapping,speed mapping,mapping,eds mapping,edx map,x-ray mapping,วิเคราะห์ธาตุแบบ mapping
การวิเคราะห์ธาตุ ตามแนวกำหนดเส้นส่องกราดแบบ Linescan ,Speed linescan,Quant Linescan
หน้ากากสู้ Covid-19 และ PM2.5
เมล็ดกาแฟ Coffee bean
PM 2.5 (Particulate Matter) วิเคราะห์ฝุ่นด้วยเครื่อง SEM และ EDS
วิเคราะห์ตำหนิตัวถังรถยนต์ ตัวถังมอเตอร์ไซด์
รังแค drandraft
วิเคราะห์เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ Australia Coin
เชื้อรา,รา
Concrete คอนกรีต
ภาพตัดขวางของเมมเบรน Membrane cross section
มองยุง ผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง
วิเคราะห์เขม่าดินปืน ด้วยเทคนิค SEM,EDS/EDX
แพลงก์ตอน plankton
ภาพตัดขวางของเส้นผม Hair Cross Section
ปีกผีเสื้อ Butterfly
วิเคราะห์เหรียญกษาปณ์ เหรียญ 25,50 สตางค์ 1,2,5 บาท
น้ำตาลทราย (Granulated Sugar) article
Pollen ละอองเกสร เรณู ดอกไม้ ดอกพืช
วิเคราะห์เหรียญกษาปณ์ เหรียญสิบบาท
เกลือ,เกลือสมุทร,เกลือทะเล,วิเคราะห์เกลือ,ทดสอบเกลือ,salt analysis,salt,NaCl,โซเดียมครอไรด์
มอสส์ Moss ความมหัศจรรย์ต้นมอสส์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ
วิเคราะห์ความเสียหายสายไฟทองแดง copper wire วิเคราะห์รอยสปาร์ค รอยไหม้ และออกไซด์
เกลือสินเธาว์ เกลือธรรมชาติ
สอบเทียบธาตุมาตรฐานเชิงปริมาณ Quant Calibration,Quant Optimization
สกรู Screw วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ด้วยเครื่อง SEM/EDS
วิเคราะห์ผ้าเบรค Brake Pad Analysis ด้วยเครื่อง SEM,EDS แบบไม่ทำลายตัวอย่าง
วิเคราะห์ลายปริ้น แผ่น PCB, Flux และคราบสกปรกบนชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สาละ สาละลังกา สาละอินเดีย หรือ ลูกปืนใหญ่ (Cannonball,Sal Tree)
Failure Analysis วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
มด,มดคันไฟ ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯกำลังขยายสูง SEM
เห็บหมัด, Tick,bush tick, cattle tick,paralysis tick
ปูนซีเมนต์ Cement วิเคราะห์ทางกายภาพและองค์ประกอบเคมีด้วยเครื่อง SEMและ EDS/EDX
กระดาษ เยื้อกระดาษ วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และ EDS
Detector cool down สำหรับ OXFORD EDS
ภาพถ่ายกำลังขยายสูง กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM
Detector warm up สำหรับ OXFORD EDS
EDS ,EDX resolution check มาเช็คสุขภาพเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX กัน
มหัศจรรย์หนอนผีเสื้อ" วงศ์ Tineidae " ผ่านกล้องจุลทรรศน์ article
CAMEO เทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS article
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด
ส้มจิ๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX
แผล,สะเก็ดแผล ภาพถ่ายสะเก็ดแผลด้วยเครื่อง SEM
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEMและ EDS/EDX
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX
เส้นผม วิเคราะห์เส้นผม เส้นขน
ผึ้ง มหัศจรรย์ผึ้งน้อย
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น
วิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ ด้วยเครื่อง SEM
การวิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ข้าวหอมมะลิ วิเคราะห์หาแร่ธาตุด้วย SEM,EDS,EDX
ผงชูรส และผงปรุงรส วิเคราะห์แร่ธาตุด้วย SEM และ EDS
SEM,EDS เครื่องมือสำหรับ Failure Analysis วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุอุตสาหกรรม article
ภาพกระดาษชำระ ที่ไม่เคยเห็น
ส่องพระเครื่องพระผง แบบไฮเทค ว่าเป็นพระแท้ไม่แท้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
สิว วิเคราะห์สิวด้วยเครื่อง SEM และ EDS,EDX
ขนม ขนม ขนมปังปอนด์จ้า
ฟองน้ำ ฟองน้ำ
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี article
ผมมันชั่ว ผมมันเลว
ปากดีของคุณมดดำ articleCopyright © 2012-2017 All Rights Reserved.
SEM,SEM Services 24 hr.

บริษัท ธาราบิสสิเนส จำกัด Do SEM รับบริการเครื่อง SEM, EDS, SemAfore, Sputter Coater ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
ที่อยู่ : 35/87 หมู่.2 ถนน : เลียบคลองสาม ตำบล :  คลองสาม อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12120    สถานที่ใกล้เคียง : ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, ดรีมเวิล์ด, บิ๊กซีคลองสาม
เบอร์โทร :  0-2832-3687 (08.00-16.00น. จ-ศ) เบอร์โทรสาร :0-2832-3688    มือถือ :  09-6652-4569
Hotline : 09-6652-4569 ( 08.00-21.00น. ทุกวัน )
รับงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : dosem24hr@hotmail.com ; tarabusiness@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.dosem24hr.com