ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหางานบริการ และสินค้า


  [Help]
dot
dot
สมาชิก รับส่วนลดค่าบริการพิเศษ ** สมัครฟรี **
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ตะกร้าเช็คอัตราค่าบริการ/สินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่งานบริการ/สินค้า
dot
SEM Service ค่าบริการใช้เครื่อง SEM/ชม.
EDS Service ค่าบริการใช้เครื่อง EDS
SemAfore Service ค่าบริการใช้เครื่อง SemAfore
Sputter Coater Service ค่าบริการใช้เครื่องฉาบเคลือบทอง
Data, ภาพ, ค่าบริการ บันทึกข้อมูลลงแผ่น
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บไซต์ผู้ผลิต SEM ( JEOL )
bulletเว็บไซต์ผู้ผลิต EDS (Oxford)
bulletเครื่องมือวิทยาศาสตร์
bulletFacebook จุลทรรศน์อิเล็กฯ
bulletFacebook Do SEM
bulletOknation blog Do SEM
bulletTwitter Do SEM
bulletBlogspot Do SEM
bulletWordpress Do SEM
bulletBloggang Do SEM
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletสถานะการเช็คค่าบริการ,สั่งซื้อ


บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป 24 ชั่วโมง
ดูเซ็มกัน บริการ 24 ชั่วโมง รับชำระค่าบริการด้วยบัตร เครดิต และบัตรเดบิต
สนใจลงโฆษณา กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปกับ มาดูเซ็มกัน บริการ 24 ชั่วโมง
ลงโฆษณากล้อง SEM,FE-SEM,EDS,EDX,SPUTTER COATER


ประสบการณ์ผู้เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM,EDS,EDX โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันฯ นักวิจัยฯ หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป article

ประสบการณ์ผู้เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM,EDS,EDX โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันฯ นักวิจัยฯ หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป

ลูกค้าของเรา Do SEM Lab.

บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน SEM,EDS

ลูกค้าของ Do SEM มีทั้งบริษัทขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งแล็บชั้นนำ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมการบิน  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงหล่อและโรงกลึง มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆทั่วประเทศไทย

 

 

บริการ SEM ,Nanotec สวทช.

ส่องSEM พระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ค.วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มารับบริการส่องSEM

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ มารับบริการส่องSEM

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ค.วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มารับบริการส่องSEM

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ค.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ส่องSEM เทคนิคกรุงเทพ

ส่องSEM พลังงานสิ่งแวดล้อม

 

 ประสบการณ์ผู้เข้ารับบริการSEM,EDS,EDX โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันฯ นักวิจุัยฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. NSTDA )
    1.1 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec)
   เข้  130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    1.2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
         - 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
9/9 หมู่ 7  ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

3. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 76/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. Asian Institute of Technology (AIT) 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - Asian Institute of Technology (AIT)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

5
. กรมพัฒนาที่ดิน   เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
    - วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - โครงการ การขึ้นรูปเส้นใยนาโนฯ  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   - ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7.มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - โครงการศูนย์บริการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - โครงการ การสังเคราะห์สารดูดซับทองคำและโลหะมีค่าจากเปลือกผลไม้
   - โครงการ การผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากเปลือกส้มโอและทุเรียน 
   - โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างชุดตรวจวิจัยต้นแบบและศึกษากลไกระดับเซลล์เพื่อป้องกันสภาวะ Metabolic Syndrome 
   - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   - 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล
    
8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   -  ภาควิชาวิศวอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
   - ศูนย์ วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
   - ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   - ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology 
   - ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   - ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

13.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ 
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ 

14. มหาวิทยาลัยบูรพา 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

15. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ) 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - โครงการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
   - ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
   - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
   - วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวง ท่าข้าม 
   - เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - คณะวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   - วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - สาขาวิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   - ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   - ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

22. มหาวิทยาลัยรังสิต 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - RSU Cyber University ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   -  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   -  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล
   -  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24. โครงการวิจัยเรื่องปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
   - ชั้น 8 ห้อง 808 ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชั่น กรุงเทพ 10170

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ   เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


26.
 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
  เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - มหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ที่ 5 บ้านศาลายา ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

27. รร.อุดมวิทยา   เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM, เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
   - รร.อุดมวิทยา ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12120

ฯลฯ

 

บริการเครื่อง SEM,EDS,SemAfore,Sutter coater ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คลิกค่ะ

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,

 
ประสบการณ์ผู้ใช้

ประสบการณ์ผู้เข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM,EDS,EDX บริษัทมหาชน บริษัทเอกชน ห้างร้าน article
Advertisement,Banner for your business, สนใจลงโฆษณาคลิก,สนใจร่วมธุรกิจ articleCopyright © 2012-2017 All Rights Reserved.
SEM,SEM Services 24 hr.

บริษัท ธาราบิสสิเนส จำกัด Do SEM รับบริการเครื่อง SEM, EDS, SemAfore, Sputter Coater ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
ที่อยู่ : 35/87 หมู่.2 ถนน : เลียบคลองสาม ตำบล :  คลองสาม อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12120    สถานที่ใกล้เคียง : ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, ดรีมเวิล์ด, บิ๊กซีคลองสาม
เบอร์โทร :  0-2832-3687 (08.00-16.00น. จ-ศ) เบอร์โทรสาร :0-2832-3688    มือถือ :  09-6652-4569
Hotline : 09-6652-4569 ( 08.00-21.00น. ทุกวัน )
รับงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : dosem24hr@hotmail.com ; tarabusiness@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.dosem24hr.com